Dành cho những thành viên đã đăng ký

Để đăng nhập vào hệ thống, làm ơn sử dụng số hợp đồng và password cá nhân của bạn, được ghi trên thẻ trong bộ đăng ký.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà trong bộ đăng ký của bạn không có thẻ, hãy liên lạc với TTCSKH gần nhất hoặc Dịch vụ hỗ trợ theo địa chỉ call-centre@sibvaleo.com
© 2019 Siberian Health. Tất cả các nghĩa vụ đã hoàn thành.
Việc sử dụng những thông tin trên trang này có thể được phép trong điều kiện liên kết bắt buộc www.siberianhealth.com
Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế Giám đốc: Kim Tien Dat Địa chỉ: Số 95B, KLĐ Thịnh Hào, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 4 37836033 Email: hanoi@sibvaleo.com Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế: 0106088300 do  Sở kế hoạch và đầu tư tp. Hà Nội cấp ngày 18/01/2013. Địa chỉ chi nhánh: Số 29 Nguyen Khac Nhu, phuong Cô Giang, Quan 1

Bộ phận giải quyết khiếu nại & chăm sóc khoách hàng: 02439334812