Thủ lĩnh của năm-25

Tên chương trình khuyến mại: “Thủ lĩnh của năm-25” (Ruby Grand Prix - 25)


Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:


Kết quả chương trình du lịch xét theo mức tăng trưởng (sau đây gọi tắt là MTT) của chỉ số DSKS

  Điều kiện tham gia
 • Người đủ điều kiện tham gia: Khách hàng đã từng mở danh hiệu Thủ Lĩnh Quốc Gia hoặc cao hơn.
 • Trong thời gian từ 05/05/2021 đến hết ngày 31/08/2021, DSKS cần đạt mức tăng tối thiểu 150.000 điểm.
 • Trong thời gian từ 05/05/2021 đến hết ngày 31/08/2021, DSKS phải có sự tăng trưởng so với DSKS chốt vào ngày 31/03/2021. Trong trường hợp DSKS giảm so với tháng 3/2021, Tư vấn viên sẽ bị loại khỏi chương trình.
 • Trong thời gian từ 05/05/2021 đến hết ngày 31/08/2021, Tư vấn viên phải duy trì hoặc lên danh hiệu so với thời điểm đăng ký. Trong trường hợp Tư vấn viên bị xuống danh hiệu so với tháng 3/2021, Tư vấn viên sẽ bị loại khỏi chương trình.
 • Tư vấn viên cần duy trì DSKS của tháng 9 và tháng 10 bằng hoặc cao hơn so với DSKS của tháng 8. Trường hợp DSKS của Tư vấn viên vào tháng 9 và tháng 10 thấp hơn DSKS vào tháng 8, Tư vấn viên sẽ bị loại khỏi chương trình.
 • Trường hợp các Tư Vấn Viên có số doanh số kiểm soát bằng nhau, vị trí ưu tiên trong bảng xếp hạng được xác định bởi số lượng Khách hàng và Tư vấn viên có mua hàng trong hệ thống của họ (trừ các hệ thống của Thủ lĩnh Quốc Gia trở lên) theo kết quả tháng 8.

Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng gồm 10 thứ hạng, chi tiết như sau:
Hạng 1: 01 phần thưởng trị giá 2,306,645,900 vnđ
Hạng 2: 01 phần thưởng trị giá 1,841,111,100 vnđ
Hạng 3: 01 phần thưởng trị giá 1,610,935,000 vnđ
Hạng 4: 01 phần thưởng trị giá 1,380,833,300 vnđ
Hạng 5: 01 phần thưởng trị giá 1,152,830,600 vnđ
Hạng 6: 01 phần thưởng trị giá 1,037,547,500 vnđ
Hạng 7: 01 phần thưởng trị giá 807,220,730 vnđ
Hạng 8: 01 phần thưởng trị giá 576,200,570 vnđ
Hạng 9: 01 phần thưởng trị giá 461,076,730 vnđ
Hạng 10: 01 phần thưởng trị giá 345,537,000 vnđ

  Lưu ý, quy tắc nhận thưởng:
 • Tiền thưởng sẽ được trả vào tài khoản của người chiến thắng trong tháng 11.
 • Người chiến thắng có trách nhiệm tự nộp thuế theo quy định của Nhà nước Việt Nam.
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc viết vào email

[}item{]