Kinh doanh

Đăng ký

Tư vấn viên
Khách hàng thường xuyên
Thông tin cá nhân
Địa chỉ thường trú
Thông tin ngân hàng
Người hướng dẫn

Mã quốc gia: +84
Nhập sđt (bỏ số 0 ở đầu)

Vui lòng tải lên ảnh màu của bạn với phông nền màu trắng: kích thước 354x472 pixel (3x4 cm), độ phân giải không quá 300 dpi. Xem ví dụ

Địa chỉ đăng ký
Địa chỉ cư chú/ cho danh bạ

Hãy điền thông tin đầy đủ, để nhận tiền hoa hồng.