Chương trình khuyến mại

Các chương trình của tháng
Sản phẩm giảm giá
Новинки Новых Горизонтов
Chương trình khuyến mại
Ảnh tạm thời không thể hiện
%
Không có
Không có sẵn trực tuyến
[}action.name{]
Sắp có chương trình khuyến mãi mới!
[}t('c ~start~ по ~end~', {start : product.onSaleMarker.start.date, end : product.onSaleMarker.end.date}){]
[}t('Скидка действительна до ~time~ ', {time : product.onSaleMarker.end.time }){] [}product.onSaleMarker.end.date{]
[}marker.title{]
Ảnh tạm thời không thể hiện
[}product.name{]
[}product.shortName{]

Sản phẩm ngừng sản xuất

  • #[}product.optionSku{]
  • [}option.optionValue.value{]

Товары доступны только участникам «Новых Горизонтов» в Санкт-Петербурге по предзаказу с полной предоплатой.

Получить оплаченный заказ можно в Центре обслуживания Компании по адресу г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 186а:

15 сентября — с 10:00 до 22:00
16 сентября — с 20:00 до 23:00
17 сентября — с 9:00 до 16:00

[}t('c ~start~ по ~end~', {start : product.onSaleMarker.start.date, end : product.onSaleMarker.end.date}){]
[}t('Скидка действительна до ~time~ ', {time : product.onSaleMarker.end.time }){] [}product.onSaleMarker.end.date{]
[}marker.title{]
Ảnh tạm thời không thể hiện
[}product.name{]
[}product.shortName{]

Sản phẩm ngừng sản xuất

  • #[}product.optionSku{]
  • [}option.optionValue.value{]

[}item{]