024 37836033 đường dây nóng tại Việt Nam

Bạn hãy thoải mái đặt câu hỏi!

Câu hỏi và câu trả lời

Tại đây Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi thường được đặt ra về Công ty.
Để thuận tiện cho Bạn thì các câu hỏi được sắp xếp theo từng mục.

Bạn có câu hỏi hay đề nghị gì không?

CÔNG TY

Câu hỏi chung
Ai đang phát triển sản phẩm của Siberian Wellness?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không

Sản Phẩm

Câu hỏi chung
Ai đang phát triển sản phẩm của Siberian Wellness?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Có thể tìm hiểu thành phần sản phẩm của Tập đoàn Siberian Wellness ở đâu?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Công ty sản xuất sản phẩm chứa trong các vỏ nang. Các vỏ nang có thành phần như thế nào?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Sản phẩm của Tập đoàn Siberian Wellness có được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm không?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Sản phẩm của Tập đoàn Siberian Wellness có điểm gì khác biệt so với các sản phẩm tương tự?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Sản phẩm của Công ty có thử nghiệm trên động vật không?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Mua sản phẩm
Làm thế nào để có thể biết địa chỉ trung tâm phân phối sản phẩm của Siberian Wellness?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Mua sản phẩm của Công ty tại Việt Nam như thế nào?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Sử dụng Thực phẩm chức năng
Các lưu ý đặc biệt cho trẻ em khi sử dụng thực phẩm chức năng?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Trẻ em từ bao nhiêu tuổi có thể sử dụng thực phẩm chức năng?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Có thể sử dụng thực phẩm chức năng của Tập đoàn Siberian Wellness cùng lúc với các loại dược phẩm không?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Có thể sử dụng cùng một lúc một số loại thực phẩm chức năng không?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Nếu khi sử dụng sản phẩm xảy ra phản ứng bất ngờ của cơ thể, thì trong trường hợp này cần làm gì?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Có nhất định phải uống thực phẩm chức năng cùng với nước không? Có thể cho vào canh, cháo hay các món ăn khác không?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không

KINH DOANH

Câu hỏi chung
Có thể phân phối sản phẩm của Siberian Wellness thông qua Website và gian hàng trực tuyến hay không?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
"Điểm" nghĩa là gì và dùng để làm gì?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Đăng ký Tư vấn viên/Khách hàng ưu đãi
Làm thế nào để trở thành Tư Vấn Viên Siberian Wellness ?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Làm thế nào để tìm được Người hướng dẫn?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Bộ tài liệu đăng ký dành cho Tư vấn viên bao gồm những gì?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Khi đăng ký Tư vấn viên ghi nhầm số Hợp đồng của Người hướng dẫn. Trường hợp này xử lý thế nào?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không
Thông tin về hoạt động kinh doanh của Tư vấn viên
"Quỹ sức khoẻ" là gì?
Thông tin có giúp ích cho Bạn không? Không