024 37836033 đường dây nóng tại Việt Nam

Bộ phận nghiên cứu khoa học

Làm việc tại bộ phận nghiên cứu khoa học là các cố vấn khoa học và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sử dụng Thực Phẩm Chức Năng. Ngoài ra, trung tâm cũng thường xuyên mời các chuyên gia hàng đầu trong nước cộng tác, điều này mang đến khả năng phát triển các sản phẩm tiên phong mới giúp hỗ trợ sức khỏe con người.


Yuri Gichev

Giám đốc Trung tâm khoa học sáng tạo


Các nhà khoa học của Trung tâm khoa học sáng tạo

Gichev Yury Petrovich

Udinsev Sergei Nicolaievich

Tiến sỹ y khoa, giáo sư Trường đại học tổng hợp y khoa quốc gia Siberi, giám đốc công ty “Công nghệ sinh học”.

Karanic Vladimir Stepanovich

Phó tiến sỹ y khoa, bác sỹ - chuyên gia cao cấp về ung thư.