024 37836033 đường dây nóng tại Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu khoa học
tổng công ty "Siberian Wellness"

Trung tâm khoa học sáng tạo - là một bộ phận của Công ty, nơi tiến hành các nghiên cứu sinh học, phát triển các loại thực phẩm chức năng mới và các chương trình sử dụng chúng. Công ty duy trì hợp tác hiệu quả với các tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra các sản phẩm cạnh tranh, với mục tiêu giúp duy trì trạng thái sức khỏe tốt.


Cơ cấu tổ chức của Trung tâm khoa học sáng tạo

Nhiệm vụ của bộ phận nghiên cứu khoa học là thiết lập quan hệ đối tác với những tổ chức nghiên cứu hàng đầu, tìm kiếm các phát minh và công nghệ tiềm năng, cũng như tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối với thực phẩm chức năng. Kết quả hoạt động chủ yếu của bộ phận nghiên cứu khoa học là sáng tạo ra các công thức sản phẩm độc quyền, sau này sẽ được phát triển thành những sản phẩm thực phẩm chức năng mới của Tập đoàn "Siberian Wellness".

Làm việc tại Trung tâm khoa học giáo dục của Tập đoàn là các nhà báo chuyên nghiệp và các giảng viên, họ chuẩn bị tài liệu đào tạo và các bài thuyết trình video về sản phẩm của Tập đoàn, cũng như thường xuyên tiến hành các buổi hội thảo thông tin về sản phẩm tại các khu vực khác nhau trong nước.

Cơ sở sản xuất tạo điều kiện hiện thực hóa các công trình nghiên cứu tiên phong của các nhà khoa học Nga và chuyên gia của trung tâm khoa học sáng tạo và cho ra đời những sản phẩm mới, Tập đoàn "Siberian Wellness" mỗi năm cho ra đời hơn 10 loại sản phẩm mới. Việc trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất hơn 120.000 sản phẩm mỗi ngày giúp cho quá trình sản xuất trở nên hiệu quả hơn.

Tư tưởng của Trung tâm khoa học sáng tạo

Trung tâm khoa học sáng tạo của Tập đoàn "Siberian Wellness" thực hiện sứ mệnh cao cả ủng hộ những quan điểm khoa học hiện đại và áp dụng vào thực tiễn các công trình nghiên cứu có triển vọng của các nhà khoa học Nga. Tiềm lực của nền khoa học Nga đã được công nhận trên toàn thế giới, và phần lớn các công trình nghiên cứu đều là những thành tựu xuất sắc của khoa học thế giới.

Các hướng hoạt động chính của Trung tâm khoa học sáng tạo

  • Tìm kiếm những công nghệ và hoạt chất sinh học tiềm năng, được phát triển bởi các tổ chức nghiên cứu trong nước.
  • Thử nghiệm lâm sàng trên quy mô lớn về hiệu quả phòng bệnh của các hoạt chất sinh học và sản phẩm mới.
  • Phát triển các chương trình giúp duy trì trạng thái sức khỏe tốt.
  • Phát triển các chương trình sử dụng thực phẩm chức năng.
  • Hoạt động thông tin: chuẩn bị các ấn phẩm, video, phần mềm và tiến hành các cuộc hội thảo liên quan đến vấn đề bảo vệ sức khỏe và sử dụng tổng hợp các sản phẩm có hoạt tính sinh học .