(84-24) 378 360 33 đường dây nóng tại Việt Nam
Trang chủThực phẩm chức năngDành cho nam giới → Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men's Box
   
508200
Mua

Daily Box Trình bày (.pptx)

Daily Boxes

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men's Box

# 500173        

Công dụng

Công dụng:
Sản phẩm có tác dụng giúp tăng cường sinh lực nam giới và hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.
Đối tượng sử dụng:
Sản phẩm dành cho nam giới từ 30 tuổi trở lên muốn cải thiện sinh lực và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Sản phẩm có tác dụng giúp tăng cường sinh lực nam giới và hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho nam giới từ 30 tuổi trở lên muốn cải thiện sinh lực và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Nguồn gốc xuất xứ

Liên bang Nga

 

Viên nang Elemvitals. Zinc with Siberian herbs (570 mg/viên): Chiết xuất cây Cúc
dại (Echinácea purpúrea, 102 mg); Chiết xuất trái Sơ-ri (Malpighia glabra, 100 mg);
Bột inulin (100 mg); Chiết xuất cây Tầm xuân (Rosa majalis Herrm., 50 mg);
Orotate kẽm (50 mg); Lactate kẽm (35 mg); Citrate kẽm (30 mg); Citrate đồng (3
mg); Bao nang (100 mg).
Viên nang Essentials by Siberian Health. Yohimbe and Siberian Ginseng (530
mg/viên): Rễ Sâm Siberi (Eleutherocóccus senticósus, 200 mg); Hợp chất Gemolen
(chất cô của huyết tương và huyết của nai phương Bắc (Rangifer tarandus), 150
mg); Chiết xuất cây Yohimbe (Pausinystalia johimbe, 70 mg); Chiết xuất cây Lậu lô
(Rhapónticum carthamoídes, 10 mg); Bao nang (100 mg).
Viên nang Essentials by Siberian Health. Deer Antler and Siberian Ginseng (510
mg/viên): Rễ Rau dền rễ đỏ (Hedysarum sibiricum, 200 mg); Chiết xuất Sâm Siberi
(Eleutherocóccus senticósus, 150 mg); Chiết xuất Sâm (Panax ginseng, 10 mg);
Hợp chất Gemolen (chất cô của huyết tương và huyết của nai phương Bắc (Rangifer
tarandus), 45 mg); Protein từ huyết thanh nai Siberi (Cervus elaphus, 5 mg); Bao
nang (100 mg).

Viên nang Elemvitals. Zinc with Siberian herbs (570 mg/viên): Chiết xuất cây Cúc dại (Echinácea purpúrea, 102 mg); Chiết xuất trái Sơ-ri (Malpighia glabra, 100 mg); Bột inulin (100 mg); Chiết xuất cây Tầm xuân (Rosa majalis Herrm., 50 mg); Orotate kẽm (50 mg); Lactate kẽm (35 mg); Citrate kẽm (30 mg); Citrate đồng (3 mg); Bao nang (100 mg). 

Viên nang Essentials by Siberian Health. Yohimbe and Siberian Ginseng (530 mg/viên): Rễ Sâm Siberi (Eleutherocóccus senticósus, 200 mg); Hợp chất Gemolen (chất cô của huyết tương và huyết của nai phương Bắc (Rangifer tarandus), 150 mg); Chiết xuất cây Yohimbe (Pausinystalia johimbe, 70 mg); Chiết xuất cây Lậu lô (Rhapónticum carthamoídes, 10 mg); Bao nang (100 mg). 

Viên nang Essentials by Siberian Health. Deer Antler and Siberian Ginseng (510 mg/viên): Rễ Rau dền rễ đỏ (Hedysarum sibiricum, 200 mg); Chiết xuất Sâm Siberi (Eleutherocóccus senticósus, 150 mg); Chiết xuất Sâm (Panax ginseng, 10 mg); Hợp chất Gemolen (chất cô của huyết tương và huyết của nai phương Bắc (Rangifer tarandus), 45 mg); Protein từ huyết thanh nai Siberi (Cervus elaphus, 5 mg); Bao nang (100 mg).

30 túi/ hộp, 3 viên/túi.


  • XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM