ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Điều kiện
  Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế (sau đây gọi tắt là Công ty): là công ty được chỉ định độc quyền đại diện cho thương hiệu Siberian Health và Siberian Wellness tại Việt Nam, giấy phép số : 0106088300 được đăng ký tại địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HH-N01 Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
  Trang web – trang web tên miền đặt tại http://vn.siberianhealth.com, là tài sản của Công ty.
  Cửa hàng trực tuyến – là trang web thuộc sở hữu của Chủ sở hữu cửa hàng trực tuyến và có địa chỉ Internet http://vn.siberianhealth.com, nơi cung cấp cho Khách hàng cơ hội để:
  – Tìm hiểu thông tin về Hàng hóa do Người bán cung cấp cho Khách hàng của mình, các điều khoản thanh toán và giao hàng;
  - Thủ tục thanh toán;
  - Thanh toán đơn hàng.
  Người dùng – là khách hàng truy cập vào trang web, đã đăng ký với Công ty, là người mua sản phẩm của Công ty cho mục đích sử dụng cá nhân và có thể giới thiệu cho người khác.
  Khách truy cập – là người dùng tiềm năng của trang web, chưa hoàn thành thủ tục đăng ký thành khách hàng, nhưng có khả năng xem được nội dung đăng trên trang web.
  Quản trị trang web – một nhóm nhân viên của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền của Công ty, thiết lập quy trình sử dụng trang web, quản lý nội dung trang web và kiểm soát việc thực hiện thỏa thuận này của Người dùng.
  Nội dung – là những văn bản, hình ảnh, nhãn hiệu, logo, liên kết siêu văn bản, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm văn học, bài thuyết trình, chương trình máy tính, điện thoại di động, các thông tin liên lạc và thông tin các đối tượng khác.
  Hàng hóa – là sản phẩm cụ thể , được pháp luật Việt Nam phê duyệt lưu thông và cho phép bán trên thị trường Việt Nam và trên cửa hàng trực tuyến.
  Đơn đặt hàng – là một yêu cầu hợp lệ của Khách hàng, đặt mua hàng theo danh sách hàng hóa trong cửa hàng trực tuyến bằng cách chọn từ danh mục hàng hóa có sẵn và yêu cầu giao hàng đến địa chỉ được chỉ định bởi Khách hàng.
  Dịch vụ khách hàng – là các dịch vụ (bao gồm phản hồi trên trang web, đường dây nóng…) giúp Khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web và Cửa hàng trực tuyến.
  Cookies - là một phần dữ liệu nhỏ được tạo bởi máy chủ web hoặc trang web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng dưới dạng tệp mà máy khách gửi đến máy chủ khi người dùng mở trang web đó và trang web tương ứng.
  Thông tin bí mật – là thông tin, quyền truy cập bị hạn chế bởi chủ sở hữu nhằm tuân theo quy định của pháp luật.
  Tài khoản cá nhân - một phần thông tin của trang web cho phép người dùng sử dụng sau khi được ủy quyền và chứa thông tin cá nhân của người dùng.
  Tài khoản – là dữ liệu cá nhân của Khách hàng, bao gồm thông tin đăng nhập và mật khẩu được sử dụng để vào tài khoản cá nhân của Người dùng, cũng như truy cập vào Cửa hàng Trực tuyến.
  Đăng ký – là một hành động tự nguyện mà Khách truy cập vào trang web , tự thực hiện việc đăng ký theo ý muốn của mình. Việc đăng ký được xác nhận là hoàn thành khi Khách hàng điền đủ thông tin vào mẫu đăng ký và nhận được tin nhắn xác minh qua số điện thoại di động cá nhân bằng các bước hướng dẫn cụ thể trên trang web của Công ty. Việc đăng ký được thực hiện mà không có sự đồng ý , tự nguyện hoặc được xác minh qua số điện thoại, không được ghi lại thì được coi là không hợp lệ. Việc đăng ký như vậy có thể bị Công ty hủy bỏ kết quả, hoặc có thể bị phạt nếu có những hành vi không tuân thủ theo các qui định của Đề xuất hợp tác với Công ty.
 2. Đối tượng của thỏa thuận
  2.1. Thỏa thuận người dùng (sau đây gọi là “Thỏa thuận”): là một thỏa thuận pháp lý giữa Người dùng và Công ty dựa trên việc thiết lập các quy tắc sử dụng Trang web.
  2.2. Bằng cách đăng ký trên trang web, nếu đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận thì người dùng xác nhận hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này.
  Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận, Người dùng cam kết ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức bằng cách hủy bỏ xác nhận đăng ký trên trang web.
  Khi đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận , Người dùng xác nhận rằng có đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền cần thiết để chấp nhận Thỏa thuận này, có thể thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận và chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm Thỏa thuận, bao gồm cả các quan hệ pháp lý phát sinh từ việc sử dụng trang web.
  2.3. Khi Người dùng thực hiện việc giao dịch (đặt hàng thông qua công cụ đặt hàng online) thì mặc định là Người dùng đã đồng ý với các thông tin về giá, thông tin về sản phẩm, các điều kiện, điều khoản về thanh toán, giao hàng.
  2.4. Người dùng có thể hủy đơn đặt hàng trong vòng 7 ngày sau khi nhận được sản phẩm, trong trường hợp khách hàng muốn trả lại hàng thì khách hàng phải chịu mọi chi phí nếu Người dùng không thanh toán theo thỏa thuận. Trong trường hợp Người dùng quyết định hủy mua hàng (đối với các sản phẩm không bị lỗi hoặc là bị lỗi), Người dùng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email hanoi@sibval.com / saigon@sibval.com với tiêu đề của thư ghi rõ là "Trả lại hàng hóa, [số đơn đặt hàng]". Người dùng không được trả bất kỳ khoản lợi ích liên quan, hoặc chi phí nào cho việc hủy đơn hàng.Trong trường hợp sản phẩm đã được giao đến Người dùng, người dùng phải giữ lại sản phẩm và sản phẩm phải được trả lại cho Công ty theo hướng dẫn của bộ phận dịch vụ khách hàng.
  2.5. Thiết kế , cấu trúc cũng như các nội dung khác của Trang web này là tài sản trí tuệ, là đối tượng được bảo vệ theo luật dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ của nước CHXHCN Việt Nam năm 2022, không thể sao chép (sao chép, bắt chước) toàn bộ hoặc một phần, hoặc cho bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật nào khác. Không được phép sao chép thông tin hình ảnh, đồ họa, âm thanh hoặc video để đặt trên các trang Internet khác hoặc để sử dụng bằng cách tạo các bản sao trên giấy hoặc phương tiện từ tính mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.
 3. Thay đổi Thỏa thuận
  3.1. Quản trị trang có quyền:
  — Thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này;
  — Cập nhật, cải tiến, thêm nội dung, thay đổi hoặc ngừng hoạt động của trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
  3.2. Khi cần thiết, Quản trị Trang web có toàn quyền thay đổi, cập nhật, thêm, chấm dứt, xóa, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ lúc nào.
  Nếu Khách truy cập vào Trang web hoặc sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào sau khi Thỏa thuận này đã được sửa đổi, thì có nghĩa là Khách đã truy cập, đã đọc, đã hiểu và đồng ý với những điều kiện cũng như phê duyệt những thay đổi đó. Phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này sẽ có sẵn trên Trang web và sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó của Thỏa thuận này.
  3.3. Toàn bộ hoặc một phần Trang web có thể được cải thiện, thay đổi hoặc chấm dứt theo quyết định của Công ty. Mọi cải tiến, bổ sung hoặc thay đổi đối với Trang web đều phải tuân theo Thỏa thuận này.
 4. Truy cập
  4.1. Khách phải truy cập Internet để vào trang web và khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến quyền truy cập để sử dụng Trang web. Bên cạnh đó, để truy cập được vào trang web thì khách hàng phải có các thiết bị cần thiết để truy cập Internet.
  4.2. Khách truy cập đang và sẽ tự chịu trách nhiệm về việc mua, kết nối, cài đặt, tải xuống, sử dụng và bảo trì mọi thiết bị máy tính, phần mềm, dịch vụ điện thoại (dây hoặc dịch vụ khác) và dịch vụ kết nối Internet của máy tính cá nhân của mình và đối với tất cả các dịch vụ liên quan cá nhân khác.
  4.3. Khách truy cập hoàn toàn chịu trách nhiệm kiểm tra máy tính và phần mềm của mình để tìm virus máy tính và các sự cố liên quan khác trước khi sử dụng máy tính và phần mềm của mình.
  4.4. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc truy cập vào trang web của khách hàng do bất kỳ lỗi truy cập, hỏng hóc, trục trặc …. của máy tính hoặc phần mềm của Khách truy cập liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ bộ phận nào của Trang web.
 5. Đăng ký người dùng
  5.1. Để trở thành Người dùng, Khách hàng truy cập vào Trang web và phải hoàn thành biểu mẫu đăng ký trực tuyến trên Trang web.
  5.2. Bạn có thể đăng ký làm Người dùng trên Trang web theo hai cách:
  Cách 1: mua hàng nhanh trong cửa hàng trực tuyến khi nhấp vào liên kết "Tiếp tục";
  Cách 2: Điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến trên trang "Đăng ký".
  5.3. Khi đăng ký với Công ty, Người dùng được cung cấp mã số cá nhân, mã số này cũng là Số đăng nhập tài khoản.
  5.4. Khi đăng ký, Người dùng có thể chỉ định ID của Người dùng đã giới thiệu cho mình.
 6. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng
  6.1. Người dùng được ủy quyền có quyền đặt Đơn hàng trong Cửa hàng trực tuyến, sau khi đặt hàng xong, người dùng có thể nhận xét và đánh giá về Hàng hóa nếu có và có thể thực hiện, truy cập , đăng ký bất kỳ chức năng nào khác do Trang web cung cấp.
  6.2. Khi đăng ký trên Trang web bằng các phương thức được chỉ định trong phần 5 của Thỏa thuận này hoặc đăng ký bằng bất kỳ phương thức nào khác được cung cấp trong Tiêu chuẩn hợp tác của Công ty, Người dùng cam kết cung cấp thông tin đáng tin cậy, chính xác. Công ty không yêu cầu Người dùng cung cấp thông tin bổ sung và không thực hiện các hoạt động khác nhằm xác minh bắt buộc tính chính xác thông tin của Người dùng, tuy nhiên, Công ty có quyền tiến hành kiểm tra như vậy nếu cần.
  6.3. Tất cả Nội dung được đăng trên Trang web trong các bài đăng hoặc các nhận xét đều là những nội dung có bản quyền. Tất cả các tài liệu mượn từ Trang web phải có tên tác giả, nếu nó được chỉ định trên trang nguồn và nếu không thể thiết lập nó, biểu tượng bản quyền (c). Người dùng cam kết không gán cho mình quyền tác giả đối với văn bản hoặc hình ảnh của người khác.
  6.4. Để có quyền truy cập vào các chương trình kinh doanh của công ty, Người dùng cam kết đọc các khuyến nghị hợp tác với công ty và nếu có thể, hãy làm theo chúng, các khuyến nghị đó vì về bản chất đó là các tư vấn của chương trình.
  6.5. Người dùng phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm Thỏa thuận này theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  Trong trường hợp gây thiệt hại cho bên thứ ba, Người dùng khác hoặc Trang web, Người dùng cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại và số tiền theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
  6.6. Người dùng chịu trách nhiệm và mọi chi phí (bao gồm bồi thường tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, pháp lý và các chi phí và phí tổn khác) trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khiếu nại liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và vì điều đó - bất kỳ nghĩa vụ nào mà Trang web phải chịu liên quan đến các yêu cầu của bên thứ ba, liên quan đến hoặc phát sinh do Người dùng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, nếu lỗi của Người dùng được chứng minh bởi tòa án. Người dùng cam kết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và có thể nhằm loại trừ Trang web và Công ty khỏi danh sách bị cáo.
  6.7. Người dùng cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin đăng nhập hoặc số đăng ký và mật khẩu của mình được chỉ định trong quá trình đăng ký. Nếu Người dùng nghi ngờ về tính bảo mật của Tài khoản của mình hoặc khả năng bị bên thứ ba sử dụng trái phép, Người dùng cam kết thông báo ngay cho Ban quản trị Trang bằng cách gửi yêu cầu trong Tài khoản cá nhân trong phần "Phản hồi" hoặc bằng e- địa chỉ thư điện tử - swvn@sibvaleo.com. Ngoài ra, Người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu của mình trong Tài khoản cá nhân bất kỳ lúc nào.
 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản trị Trang
  7.1. Công ty cam kết bảo vệ thông tin đăng ký và các thông tin khác của Người dùng.
  Công ty cam kết không tiết lộ thông tin đăng ký và thông tin khác của Người dùng cho bên thứ ba, trừ khi được quy định bởi luật hiện hành, Thỏa thuận này (bao gồm cả Ứng dụng), Điều khoản mua hàng và Chính sách quyền riêng tư.
  7.2. Quản trị Trang web không giải quyết việc xem xét và giải quyết các tranh chấp và các tình huống xung đột phát sinh giữa Người dùng Trang wweb, tuy nhiên, có quyền chặn trang của Người dùng trong trường hợp nhận được khiếu nại có động cơ từ những Người dùng khác về hành vi không đúng của Người dùng này trên Trang chủ.
  7.3. Công ty không chịu trách nhiệm về việc Người dùng tiết lộ thông tin đăng ký của mình cho những Người dùng khác một cách độc lập.
  7.4. Quản trị Trang có quyền, nhưng không bắt buộc phải kiểm duyệt văn bản, ảnh, nhận xét và các tài liệu khác do Người dùng đăng trên Trang.
  Ban quản trị Trang có quyền xóa bất kỳ văn bản, hình ảnh, bình luận nào của Người dùng mà không cần thông báo và giải thích lý do.
  7.5. Quản trị Trang web không kiểm soát việc Người dùng tuân thủ bản quyền đối với tài sản trí tuệ và không chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của Người dùng Trang web.
  7.6. Quản trị Trang web không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, rằng các tài liệu được xuất bản trên Trang web là hữu ích.
  7.7. Trong trường hợp Người dùng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc pháp luật hiện hành của Việt Nam, Ban quản trị Trang có quyền chuyển thông tin đăng ký, địa chỉ IP, bất kỳ thông tin nào khác của Người dùng cho các cơ quan thực thi pháp luật và tòa án trong các trường hợp được thành lập theo luật.
  7.8. Quản trị Trang sử dụng thông tin về hành động của Người dùng để cải thiện hoạt động của Trang.
  7.9. Nếu Người dùng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, Ban quản trị Trang có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Trang và bất kỳ dịch vụ nào của Trang, đồng thời chặn trang của Người dùng ngay lập tức.
  Quản trị Trang có quyền áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng Trang.
  7.10. Quản trị Trang có quyền sửa đổi nội dung bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website: http://vn.siberianhealth.com trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).
  Nếu Người dùng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt truy cập hoặc giao dịch, hoặc gửi văn bản phản đối đến Quản trị Trang trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Người dùng đồng ý với các nội dung thay đổi.
  Trong trường hợp Quản trị Trang không chấp nhận văn bản phản đối của Người dùng thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.
 8. Các điều khoản khác
  8.1. Trong trường hợp có câu hỏi và khiếu nại từ Người dùng, phải liên hệ với Dịch vụ khách hàng bằng cách gọi đến đường dây nóng hoặc sử dụng biểu mẫu Phản hồi trên Trang web. Mọi tranh chấp phát sinh, các bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua thương lượng, nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
  8.2. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm Người dùng bày tỏ sự đồng ý với các điều khoản của nó bằng cách đăng ký trên Trang web. Trước khi làm thủ tục đăng ký, Người dùng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các quy định của Thỏa thuận này.
  8.3. Người dùng thừa nhận rằng Công ty có tất cả các quyền đối với Trang web, trang web là tài sản duy nhất, bao gồm tất cả các nội dung của nó.
  8.4. Quyền truy cập vào các tài liệu của Trang web, bao gồm cả Nội dung, được cung cấp cho Người dùng chỉ với mục đích sử dụng cá nhân và làm quen. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu các quyền liên quan, Người dùng không có quyền sử dụng, sao chép, phân phối dưới bất kỳ hình thức nào, sao chép, hiển thị công khai, phát sóng ra công chúng, dịch, làm lại hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác cho bất kỳ mục đích nào. mục đích khác các tài liệu của trang web.
  8.5. Quản trị Trang web và Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính toàn vẹn và an toàn của Nội dung được đăng trên Trang web.
  8.6. Nếu Quản trị viên Trang web hoặc Công ty bất cứ lúc nào không yêu cầu Người dùng tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, thì điều này không hủy bỏ quyền của Quản trị viên Trang web hoặc Công ty yêu cầu thực hiện như vậy sau này, cũng như thực hiện các biện pháp nhằm khi Người dùng thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận này.
  8.7. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận, Công ty tiếp tục sở hữu tất cả các quyền được chuyển nhượng đối với Nội dung mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trả tiền cho Người dùng để sử dụng.
  8.8. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này hạn chế quyền của Quản trị viên Trang web, Công ty hoặc Người dùng trong việc ký kết các thỏa thuận tương tự với bất kỳ người nào khác.
  8.9. Sự vô hiệu của một trong các điều khoản hoặc quy định của Thỏa thuận này không phải là cơ sở cho sự vô hiệu của bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào khác của Thỏa thuận.
  8.10. Người sử dụng đồng ý rằng trong trường hợp có tranh chấp sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc viết vào email

[}item{]