(84-24) 378 360 33 đường dây nóng tại Việt Nam

Công ty

Chào mừng

Trung tâm nghiên cứu khoa học

Bộ phận khoa học

Laboratoriya Sovremennogo Zdorovya

Lịch sử

Bạn hãy hỏi thoả thích

Sản xuất

Địa lý của Siberian Health

Tài liệu trong hoạt động BHĐC của DN

GCN đăng ký hoạt động BHĐC

Mẫu hợp đồng tham gia BHĐC

Quy tắc hoạt động

Kế hoạch trả thưởng

Chương trình đào tạo cơ bản

Các tài liệu khác: Mẫu thẻ thành viên, Mẫu bản cam kết của NPP…

Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp

Xử lý vi phạm

Chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực thẻ Thành viên đối với người tham gia bán hàng đa cấp

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp

Thông tin pháp lý doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thông tin về hoạt động BHĐC của DN

Địa bàn hoạt động BHĐC tính đến thời điểm hiện tại

Thu nhập cao nhất, thu nhập trung bình và thấp nhất của NPP trong năm tài chính liền trước

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp