Câu lạc bộ 200 (Club 200)

1. Tên chương trình khuyến mại: “Câu lạc bộ 200 (Club 200) - Ưu đãi dành cho Tư vấn viên và Khách hàng thường xuyên”

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 31/05/2021.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Theo Danh mục hàng hóa đã thông báo tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương theo quy định pháp luật (Bao gồm cả Danh mục hàng hóa được cập nhật nếu có theo quy định pháp luật đến hết ngày 31/05/2021).

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Theo Danh mục hàng hóa đã thông báo tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương theo quy định pháp luật (Bao gồm cả Danh mục hàng hóa được cập nhật nếu có theo quy định pháp luật đến hết ngày 31/05/2021).

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách mua hàng thường xuyên đã có mã khách hàng là mã tư vấn viên trên hệ thống của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại tại mục 9.

9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
1. Khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, số điện thoại, email) để nhận mã khách hàng, và tham gia vào chương trình khuyến mại.
2. Khách hàng và tư vấn viên mua hàng liên tục trong 3 tháng đầu tiên kể từ khi có mã khách hàng là mã tư vấn viên, mỗi tháng đạt số điểm tối thiểu 200 điểm (tương đương với khoảng 4.600.000VNĐ), 3 tháng đạt tối thiểu 600 điểm (tương đương với khoảng 13.800.000VNĐ) sẽ được nhận 1 voucher điện tử, trị giá 1.600.000VNĐ (tương đương 70 điểm) vào tài khoản của mình trong hệ thống khách hàng thường xuyên của công ty.
3. Khách hàng và tư vấn viên mua hàng liên tục trong 6 tháng đầu tiên kể từ khi có mã khách hàng là mã tư vấn viên, mỗi tháng đạt số điểm tối thiểu 200 điểm (tương đương với khoảng 4.600.000VNĐ), 6 tháng đạt tối thiểu 1.200 điểm (tương đương với khoảng 27.600.000VNĐ) sẽ được nhận 1 voucher điện tử, trị giá 4.600.000VNĐ (tương đương 200 điểm) vào tài khoản của mình trong hệ thống khách hàng thường xuyên của công ty.

Lưu ý:
Voucher này sẽ được dùng để thanh toán cho các đơn hàng của khách hàng khi mua hàng hóa của công ty.

Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc viết vào email

[}item{]