Quy định phục vụ

Hoạt động của gian hàng Internet được xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật hiện hành và những nguyên tắc và tiêu chuẩn của Công ty.

  1. Khách hàng của gian hàng Internet vn.siberianhealth.com chỉ có Khách hàng đã ký Hợp đồng với SIBERIAN WELLNESS và có số đăng ký, mật khẩu cá nhân. Chi tiết về việc ký Hợp đồng, bạn có thể xem tại đây.
  2. Sản phẩm được giới thiệu với nhãn hiệu thương mại của SIBERIAN WELLNESS Bạn có thể tìm thấy trong ca-ta-lô của chúng tôi. Bạn có thể tự mình xem các sản phẩm được giới thiệu trong gian hàng Internet (mô tả kèm theo các thông tin bổ sung về sản phẩm).
  3. Sau khi xem danh mục sản phẩm của gian hàng, Bạn có thể lập tức tạo giỏ mua hàng. Bạn cũng có thể xem trực tiếp hàng hóa đã lựa chọn trong giỏ hàng của mình (giỏ hàng có thể tìm thấy ở phần trên của trang web). Trong giỏ hàng hiển thị tổng số tiền đặt hàng chưa tính phí vận chuyển, Bạn cũng có thể bỏ bớt hàng mình đã chọn ra khỏi giỏ hàng. Gian hàng Internet giúp Bạn mua hàng đồng thời không chỉ cho số Hợp đồng đăng ký của mình mà còn cho số Hợp đồng đăng ký của Khách hàng của Bạn. Đơn đặt hàng này Bạn có thể nhìn thấy trong giỏ hàng theo số Hợp đồng đăng ký và số tiền của đơn đặt hàng.
  4. Sau khi đã tạo xong giỏ hàng Bạn cần bấm vào nút  “Tiếp tục”. Sau đó Bạn sẽ được chuyển đến trang lựa chọn phương thức giao sản phẩm, ở mục này Bạn cần ghi rõ địa chỉ giao hàng và thông tin liên hệ khác.
  5. Sau khi địa chỉ giao hàng được xác định, phí vận chuyển sẽ được cộng thêm vào trị giá đơn đặt hàng của Bạn.
  6. Các đơn đặt hàng được xử lý trong gian hàng Internet của chúng tôi sẽ tự động được cấp  số đơn đặt hàng. Thông báo về đơn đặt hàng sẽ được gửi đến địa chỉ hòm thư điện tử ghi trong đơn đặt hàng. Bạn có thể theo dõi quá trình vận chuyển đơn đặt hàng của mình dựa theo số đơn đặt hàng được thông báo.

Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác khi phục vụ, Bạn có thể liên hệ theo số điện thoại và địa chỉ ghi trong trang “Liên hệ”.

Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc viết vào email

[}item{]