Chương trình du lịch 2021 (Travel Bonus 2021)

Kết quả chương trình du lịch xét theo mức tăng trưởng (sau đây gọi tắt là MTT) của 2 chỉ số:

 • Tổng doanh số (sau đây gọi tắt là TDS)
 • Doanh số kiểm soát là TDS không bao gồm TDS của các khách hàng có danh hiệu Tư vấn viên trưởng trở lên. (sau đây gọi tắt là DSKS)

Điều kiện tham gia

 • Khách hàng đã đạt thứ hạng phù hợp trong tháng 10, cần đăng ký trên trang web https://vn.siberianhealth.com/vn/reward/registration/97994483/ để tham gia chương trình;
 • Đối với những người chiến thắng trong các chương trình du lịch trước đây (nếu có), TDS của tháng đăng ký không được thấp hơn tổng doanh số trung bình hàng tháng của Chương trình du lịch trước đó;
 • Trong thời gian diễn ra chương trình MTT của 2 chỉ số xét giải nói trên trên đều phải đạt được một trong các mức điểm: 25.000 điểm hoặc 35.000 điểm hoặc 50.000 điểm;
 • Mức tăng doanh số cá nhân (sau đây gọi tắt là DSCN) không được vượt quá 20% MTT của các chỉ số xét giải nói trên;
 • Các chỉ số xét giải (DSKS và TDS) đều phải có sự tăng trưởng trong từng tháng trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Trong trường hợp 1 trong 2 chỉ số này giảm, người tham gia sẽ bị loại khỏi chương trình;
 • Trong tháng đăng ký tham gia, cũng như trong thời gian diễn ra chương trình, mọi thay đổi trong hệ thống đều không được phép. Nếu có sự thay đổi trong hệ thống của bất kì người tham gia nào, người tham gia sẽ bị loại khỏi chương trình;
 • Đối với người chiến thắng các Chương trình du lịch trước đây (nếu có): TDS trung bình hàng tháng trong thời gian diễn ra chương trình phải cao hơn chỉ số này trong các Chương trình du lịch trước đó;

Cơ cấu giải thưởng:

  • Giải Silver Travel Bonus, trị giá 45,000,000VNĐ – trao cho người tham gia có cả 2 chỉ số xét giải đạt MTT tối thiểu 25.000 điểm trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Giải Gold Travel Bonus, trị giá 70,000,000VNĐ – trao cho người tham gia có cả 2 chỉ số xét giải đạt MTT tối thiểu 35.000 điểm trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Giải Platinum Travel Bonus, trị giá 90,000,000DNĐ – trao cho người tham gia có cả 2 chỉ số xét giải đạt MTT tối thiểu 50.000 điểm trong thời gian diễn ra chương trình.

Lưu ý, quy tắc nhận thưởng:

 • Nếu đạt nhiều giải từ chương trình này, mỗi người chiến thắng sẽ chọn nhận 1 giải duy nhất.
 • Những người chiến thắng tự lựa chọn và lập kế hoạch cho chuyến đi của mình.
 • Những người chiến thắng có thể tự tổ chức chuyến đi hoặc liên hệ với công ty du lịch.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện qua tài khoản ngân hàng của người chiến thắng hoặc cho đại lý du lịch.
 • Người chiến thắng tự nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế của Nhà nước Việt Nam.
 • Việc chuyển nhượng phần thưởng cho người khác là không được phép.
 • Những người chiến thắng sẽ tự nộp đơn xin thị thực (trong các trường hợp cần tới thị thực)
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc viết vào email

[}item{]