Ưu đãi 25% cho khách hàng thường xuyên

1. Tên chương trình khuyến mại: “Ưu đãi 25% cho khách hàng thường xuyên”
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hà Nội.
3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Theo Danh mục hàng hóa đã thông báo tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương theo quy định pháp luật (Bao gồm cả Danh mục hàng hóa được cập nhật nếu có theo quy định pháp luật đến hết ngày 31/12/2022)
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng voucher điện tử
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách mua hàng thường xuyên đã có mã khách hàng trên hệ thống của Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế.
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại tại mục 9.
9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
- Khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, số điện thoại, email) để nhận mã khách hàng, và tham gia vào chương trình khuyến mại.
- Mỗi lần mua hàng từ Công ty hoặc Chi nhánh Công ty, Khách hàng thường xuyên của Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) sẽ sử dụng mã khách hàng của mình để mua hàng.
- Đơn hàng của khách hàng có mã khách hàng sẽ nhận được voucher điện tử, trị giá 25% trên tổng giá trị đơn hàng được ghi trên hóa đơn đã mua (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) và voucher này được tích lũy vào tài khoản Quỹ Sức Khỏe của Khách hàng đã được Công ty thiết lập.
Lưu ý:
- Tài khoản Quỹ Sức Khỏe là tài khoản của cá nhân Khách hàng do Công ty thiết lập nhằm ghi nhận thông tin về mỗi lần thanh toán và giá trị tích lũy của Khách hàng.
- Khách hàng có thể tự kiểm tra thông tin giao dịch, giá trị tích lũy trong tháng trước đó tại Quỹ Sức Khỏe của mìn

Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc viết vào email

[}item{]