(84-24) 378 360 33 đường dây nóng tại Việt Nam1. Quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Bước 1: Giới thiệu các tài liệu của Công ty

Ứng viên thực hiện ký kết hợp đồng bán hàng đa cấp với Công ty thông qua Người giới thiệu. Trường hợp ứng viên không có Người giới thiệu thì Công ty có thể giới thiệu cho ứng viên một Người giới thiệu bất kỳ trong hệ thống.

Ứng viên được Tư vấn viên giới thiệu các tài liệu bao gồm: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả thưởng, thông tin về sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi tham khảo các tài liệu mà Tư vấn viên giới thiệu, Ứng viên muốn ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sẽ nộp cho Công ty môt bộ hồ sơ tại Trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc gửi qua đường bưu điện, hồ sơ gồm

-  Đối với người Việt Nam:

·                     01 Bản sao công chứng, Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị (trong trường hợp thông tin trên các giấy tờ này bị mờ thì chuẩn bị thêm giấy tờ liên quan chứng minh được các thông tin trên chứng minh nhân dân);

·                     02 ảnh 3x4cm;

·                     Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Đối với người nước ngoài:

·                     01 Bản sao Hộ chiếu còn giá trị;

·                     01 Bản sao Giấy phép lao động còn giá trị;

·                     02 ảnh 3x4cm;

·                     Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

Lưu ý:

·                     Công ty khuyến nghị Ứng viên khi ký Hợp đồng phải ghi tên Người giới thiệu là người đã mời mình hợp tác và chia sẻ với mình thông tin về những khả năng và cơ hội hợp tác với Công ty. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của vai trò Người giới thiệu trong kinh doanh đa cấp, trước khi ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp quyền lựa chọn cuối cùng Người giới thiệu của mình thuộc về Ứng viên.

·                     Trong trường hợp, nếu như trước đây trong Công ty đã có những người thân của Ứng viên đăng ký, thì việc lựa chọn Người giới thiệu được thực hiện theo quy định ở điểm 2.5 điều 2 mục III.

Bước 3: Xem xét phê duyệt

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký hoạt động BHĐC, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin khai trên HĐ BHĐC với hồ sơ ứng viên đã nộp và thực hiện phê duyệt trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của Ứng viên

- Trường hợp 1: Thông tin trong hồ sơ đăng ký là đầy đủ, chính xác, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện tham gia BHĐC, Công ty sẽ ký, đóng dấu vào HĐ BHĐC đồng thời đăng ký lên hệ thống dữ liệu của Công ty để xác lập một tài khoản cho Ứng viên và trả lại cho Ứng viên 01 bản. Bản hợp đồng còn lại được Công ty lưu giữ.

- Trường hợp 2: Thông tin trong hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ, chính xác, Công ty cần kiểm tra, xác minh về điều kiện tham gia BHĐC của người nộp hồ sơ, Công ty sẽ thông báo về việc cần kiểm tra, xác minh thông tin hoặc từ chối ký kết HĐ BHĐC cho người nộp hồ sơ.

Yêu cầu về việc ký tên trong HĐ BHĐC: Tất cả các cá nhân khi tham gia ký kết HĐ BHĐC phải tự mình ký tên vào Hợp đồng. Nếu cá nhân đó không tự mình ký Hợp đồng hoặc trường hợp không có chữ ký thì Hợp đồng được coi là vô hiệu.

·                     Hạn đăng ký Hợp đồng với Công ty được quy định theo thời hạn kế toán. Ngày đăng ký cuối cùng Hợp đồng trong tháng – là ngày cuối cùng của tháng. Ứng viên nộp Hợp đồng cho Công ty trước ngày này sẽ được đăng ký trong tháng này, sau ngày này – sẽ được đăng ký vào tháng sau. Vào những ngày nghỉ Công ty không tiến hành đăng ký Hợp đồng.

·                     Ngày hiệu lực của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sẽ là ngày mà Siberian health chấp thuận Hợp đồng và hệ thống máy tính lưu trữ xác lập một tài khoản.

2. Quy trình đào tạo và cấp thẻ thành viên

Sau khi ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Siberian Health Quốc Tế ,Tư vấn viên sẽ phải tham gia 01 khoá đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức không thu phí. Khóa đào tạo sẽ được thực hiện tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của Công Ty hoặc được tổ chức tại địa điểm tổ chức hội thảo đào tạo do Công ty đứng ra tổ chức.

Bước 1: Lên kế hoạch, nội dung và chương trình đào tạo

·                     Hàng tháng Công ty sẽ Tổng hợp danh sách để đào tạo và công bố lịch đào tạo tại văn phòng Công ty và gửi vào địa chỉ thư điện tử cho các Tư vấn viên. (Danh sách và số lượng Tư vấn viên của mỗi đợt đào tạo sẽ được lập tùy theo số lượng Tư vấn viên đăng ký mới trong tháng).

·                     Khóa đào tạo cơ bản có tên gọi “Chương trình đào tạo cơ bản của Siberian Health Quốc Tế”.

Bước 2: Tổ chức đào tạo

·                     Hình thức đào tạo là đào tạo trực tiếp.

·                     Nội dung đào tạo: Học viên được đào tạo theo Chương trình đào tạo cơ bản đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

·                     Thời lượng của khóa đào tạo cơ bản tối thiểu là 8 giờ.

·                     Cách thức bố trí phòng đào tạo: Theo hình chữ U hoặc theo phong cách phòng học.

·                     Các học viên phải thực hiện tuân thủ toàn bộ nội quy của khoá đào tạo theo quy định về thời gian, ra vào lớp, trong giờ học, sử dụng điện thoại, làm bài tập đánh giá, vv...

Bước 3: Đánh giá kết quả đào tạo

·                     Tuỳ theo kết quả tham gia vào mỗi phần của khoá đào tạo, trên Phiếu theo dõi của từng học viên sẽ đánh dấu xác nhận học viên đã tham gia những học phần nào của khóa đào tạo (Phụ lục №1 trong tài liệu “Chương trình đào tạo cơ bản”).

·                     Học viên tham gia đầy đủ thời lượng của khóa đào tạo mới đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu nội dung đào tạo.

·                     Danh sách học viên tham gia làm bài kiểm tra đánh giá (hình thức kiểm tra được quy định tại Chương trình đào tạo cơ bản) và kết quả kiểm tra sẽ được Công ty đóng dấu xác nhận và thông báo đến từng học viên. Kết quả kiểm tra sẽ được Công ty lưu giữ và làm cơ sở cấp Thẻ thành viên.

Bước 4: Ký bản cam kết và cấp thẻ thành viên

Trong vòng 05 ngày sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản và được xác nhận thi đạt chương trình đào tạo, Tư vấn viên sẽ thực hiện ký bản cam kết theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP, sau đó được cấp Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp và có quyền tiến hành hoạt động nghiệp vụ của Công ty trên lãnh thổ Việt Nam.

 

3. Quy trình đặt hàng, thanh toán và giao nhận hàng hóa

3.1. Đặt hàng trực tiếp:

Bước 1: Điền thông tin

Tư vấn viên điền mã số Hợp đồng, tên và số lượng các sản phẩm muốn mua vào Phiếu mua hàng theo mẫu mà Công ty phát hành sau đó chuyển cho Nhân viên của Siberian Health;

Bước 2Nhập thông tin

Nhân viên của Siberian Health tiến hành nhập thông tin của Phiếu mua hàng vào hệ thống của Công ty và thông báo cho Tư vấn viên số tiền phải thanh toán,

Bước 3Thanh toán

Tư vấn viên thanh toán tiền cho Nhân viên Siberian Health, Nhân viên Siberian Health  in ra 3 liên Hóa đơn bán hàng kèm Phiếu xuất kho gửi Tư vấn viên 01 Hóa đơn bán hàng kèm Phiếu xuất kho đóng dấu “Đã thu tiền” để Tư vấn viên xác nhận và ký, gửi kho 01 liên kèm Phiếu xuất kho và lưu lại 1 liên Hóa đơn bán hàng kèm Phiếu xuất kho.

Bước 4: Giao hàng

Tư vấn viên nhận hàng tại quầy giao hàng, nhân viên giao hàng của Siberian Health sẽ giao lại cho Tư vấn viên 1 liên Hóa đơn bán hàng kiêm Phiếu xuất kho đã ký tên và đóng dấu “Đã giao hàng” đồng thời lưu lại 1 liên Hóa đơn bán hàng kèm Phiếu xuất kho.

·                     Đặt hàng online:

Quy trình mua hàng online Siberian Health:

Buớc 1: Truy cập vào website của công ty: sibshop.vn

Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm

Bước 3: Chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng

Bước 4: Kiểm tra thông tin sản phẩm trong giỏ hàng

Bước 5: Thêm sản phẩm và xác nhận giỏ hàng

Bước 5: Điền thông tin khách hàng

Bước 6: Thông tin người nhận hàng

Bước 7: Kiểm tra đơn hàng và chọn hình thức thanh toán

Bước 8: Thanh toán đơn hàng

Bước 9: Nhận thông báo vào xác nhận đơn hàng

Bước 10: Trong thời hạn 30(ba mươi) ngày kể từ ngày Tư vấn viên hoàn thành việc thanh toán, Siberian Health phải thực giao hàng cho Tư vấn viên.

Nếu trong thời hạn giao hàng nói trên, Tư vấn viên không nhận hàng thì Siberian Health  sẽ hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền cho Thành Viên.

 

4. Quy trình đổi, trả lại, mua lại sản phẩm theo yêu cầu của Tư vấn viên

4.1. Quy trình đổi sản phẩm

Bước 1. Gửi hồ sơ yêu cầu đổi.

Trong thời gian 01(một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được sản phẩm bị lỗi nếu sản phẩm được mua bị lỗi từ phía Công ty thì Tư vấn viên muốn đổi sản phẩm có thể thông báo bằng điện thoại đến Công ty và gửi hồ sơ đổi sản phẩm qua email cho Công ty bao gồm:

·                     Quay video từ lúc nhận hàng đến việc phát hiện hàng bị lỗi;

·                     Hóa đơn VAT đã bán;

·                     Chứng minh thư của Người mua có tên trên hóa đơn;

Ngay sau khi gửi email, Tư vấn viên phải gửi bản gốc hồ sơ đổi sản phẩm và các sản phẩm muốn đổi trực tiếp đến Công ty hặc qua đường bưu điện trong vòng 05 (ba) ngày làm việc để Công ty xem xét.

Trường hợp Tư vấn viên đổi sản phẩm trực tiếp tại Công ty thì gửi cho Công ty hồ sơ đổi sản phẩm như trên cùng với các sản phẩm muốn đổi.

Bước 2. Xem xét hồ sơ và gửi thông báo cho Tư vấn viên

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản gốc các hồ sơ. Công ty sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện của sản phẩm bị lỗi.

Trường hợp 1: Từ chối yêu cầu đổi sản phẩm. Trường hợp yêu cầu đổi sản phẩm là không hợp lệ, Công ty sẽ thông báo về việc từ chối đổi sản phẩm và trả lại sản phẩm mà Tư vấn viên có yêu cầu đổi.

Trường hợp 2: Chấp thuận yêu cầu đổi sản phẩm. Trường hợp yêu cầu đổi của Tư vấn viên là chính xác, Công ty sẽ thông báo về việc chấp thuận yêu cầu đổi sản phẩm đồng thời sẽ gửi cho Tư vấn viên sản phẩm mới cùng loại mới sản phẩm muốn đổi.  

4.2. Quy trình trả lại, mua lại sản phẩm theo yêu cầu của Tư vấn viên

Bước 1: Gửi hồ sơ yêu cầu trả lại, mua lại sản phẩm.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận sản phẩm, Tư vấn viên có quyền gửi hồ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Công ty yêu cầu Công ty mua lại sản phẩm trong điều kiện:

·                     Sản phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

·                     Hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại

Hồ yêu cầu trả lại mua lại sản phẩm bao gồm:

·                     Đơn Yêu cầu trả, mua lại hàng hóa theo mẫu của Siberian health

·                     Hóa đơn VAT của đơn hàng định hoàn trả

·                     Bản phô tô chứng minh thư nhân dân có công chứng của Tư vấn viên có tên trên hóa đơn.

·                     Các sản phẩm có yêu cầu trả lại.

Bước 2: Xem xét và phê duyệt yêu cầu trả lại, mua lại sản phẩm

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả, mua lại sản phẩm, Công ty sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu mua lại sản phẩm và xem xét tính phù hợp của các sản phẩm để đáp ứng các điều kiện quy định tại Bước 1.

Trường hợp 1: Từ chối yêu cầu đổi, trả, mua lại hàng hóa.

Trường hợp yêu cầu đổi, trả, mua lại hàng hóa của Tư vấn viên là không hợp lệ, Công ty sẽ thông báo trong vong vòng 5 ngày làm việc về việc từ chối đổi, trả, mua lại hàng hóa và trả lại sản phẩm mà Tư vấn viên có yêu cầu đổi.

Trường hợp 2: Chấp thuận yêu cầu đổi, trả, mua lại hàng hóa.

Trường hợp yêu cầu đổi, trả, mua lại hóa của Tư vấn viên là chính xác, Công ty sẽ thông báo về việc chấp thuận yêu cầu đổi, trả, mua lại hàng hóa đồng thời sẽ thống nhất với Tư vấn viên về số lượng sản phẩm trả lại và số tiền Công ty sẽ thanh toán cho Tư vấn viên với điều kiện tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà Tư vấn viên đã thanh toán khi mua sản phẩm sau khi trừ chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác

(Công ty có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác mà Tư vấn viên đã nhận từ việc mua sản phẩm đó. Đồng thời, các Tư vấn viên khác ở tuyến trên đã hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác phát sinh từ lượng sản phẩm bị trả lại có trách nhiệm hoàn trả hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế đã nhận cho Công ty).

Bước 3:  Mua lại sản phẩm và thanh toán

·                     Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hai bên thống nhất về số lượng sản phẩm trả lại, mua lại và số tiền hoàn trả, Công ty sẽ thực hiện việc trả lại tiền cho Tư vấn viên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

·                     Trong trường hợp trả lại sản phẩm trong ngày mua sản phẩm, thì Tư vấn viên sẽ nhận được đầy đủ số tiền đã mua sản phẩm theo quy định điều này. Điểm và giá tính thưởng của sản phẩm trả lại sẽ không tham gia vào việc tính tiền thưởng theo kết quả kinh doanh của tháng.

·                     Khi Tư vấn viên trả lại sản phẩm đã mua trong tháng hiện tại, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra việc sử dụng tiền trong tài khoản “Quỹ sức khỏe” của Tư vấn viên. Nếu như tiền đã được sử dụng, thì giá trị sản phẩm trả lại sẽ được trừ đi 25% giá tính thưởng của sản phẩm. Điểm và giá tính thưởng của sản phẩm trả lại sẽ không tham gia vào việc tính tiền thưởng theo kết quả mua sản phẩm của tháng. Nếu tiền trong tài khoản “Quỹ sức khỏe” trong tháng này không được sử dụng, thì Tư vấn viên sẽ được hoàn trả đầy đủ giá trị của sản phẩm trả lại. 25% giá tính thưởng của sản phẩm sẽ được khấu trừ từ tài khoản “Quỹ sức khỏe”. Điểm của sản phẩm trả lại sẽ không tham gia vào việc tính tiền thưởng theo kết quả mua sản phẩm của tháng.

·                     Khi Tư vấn viên trả lại sản phẩm đã mua trong tháng trước tháng trả lại sản phẩm, thì hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Công ty đã trả cho việc mua sản phẩm này sẽ được khấu trừ lại.

Lưu ý:

Nếu lý do trả lại sản phẩm là vì khách hàng không hài lòng, do lỗi từ phía Công ty, Tư vấn viên phải ngay lập tức hoàn trả lại tiền cho khách hàng dựa trên những sản phẩm nhận lại từ phía khách hàng với điều kiện tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán khi mua sản phẩm sau khi trừ chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác. Tư vấn viên sẽ thông báo ngay lập tức cho Siberian Health Quốc Tế về yêu cầu của khách hàng và cung cấp bản sao tất cả các giấy tờ liên quan cũng như chi tiết về cuộc nói chuyện với khách hàng liên quan đề cập đến nội dung này. Siberian Health Quốc Tế sẽ thực hiện thanh toán cho Tư vấn viên theo đúng quy định tại quy trình trả lại, mua lại hàng hóa của Công ty. Ngoài ra, Siberian Health Quốc Tế có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Tư vấn viên trả lại sản phẩm và các Tư vấn viên khác ở các tuyến trên đã nhận từ việc mua hàng hóa đó.

 

5. Quy trình chấm dứt và thanh lý hợp đồng

5.1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

a.     Chấm dứt Hợp đồng do Tư vấn viên không thực hiện mua sản phẩm của Công ty

Hợp đồng tự động chấm dứt khi Tư vấn viên không mua sản phẩm của Công ty trong vòng 4 (bốn) tháng liên tục tính từ tháng đăng ký.

Nếu Tư vấn viên có thực hiện việc mua sản phẩm trong vòng 04 (bốn) tháng đầu tiên sau khi ký Hợp đồng (bao gồm cả tháng ký Hợp đồng) nhưng không thực hiện mua sản phẩm trong vòng 12 (mười hai) tháng liên tục tính từ tháng mua sản phẩm lần cuối cùng thì sau này Hợp đồng vẫn sẽ tự động chấm dứt và tự động thanh lý

b.     Chấm dứt hợp đồng do Tư vấn viên tự động chấm dứt

Bước 1. Nộp hồ sơ yêu cầu chấm dứt hợp đồng

Tư vấn viên có quyền chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng cách gửi hồ sơ yêu cầu chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đến Công ty trước khi chấm dứt Hợp đồng ít nhất 10 (mười) ngày làm việc . Hồ bao gồm:

·                     Đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng;

·                     Bản sao công chứng chứng minh thư của Tư vấn viên;

·                     Thẻ thành viền;

·                     Bản gốc hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Phí tài liệu khi chấm dứt hợp đồng sẽ không được Công ty trả lại

Bước 2. Xem xét hồ sơ và chấm dứt hợp đồng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt, Công ty sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng với Tư vấn viên và thông báo thông tin đến địa chỉ email mà Tư vấn viên đăng ký. Công ty sẽ không gánh chịu mọi tổn thất nếu Tư vấn viên cung cấp sai địa chỉ Email hoặc thay đổi Email mà không thông báo trước với công ty bằng văn bản.

Nếu Tư vấn viên rút hồ sơ về việc chấm dứt hợp đồng trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Tư vấn viên gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt Hợp đồng thì hồ sơ được coi như chưa gửi đến Công ty và Hợp đồng của Tư vấn viên vẫn tiếp tục có hiệu lực.

c.     Chấm dứt Hợp đồng theo ý chí Công ty

Trước ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước ngày chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Công ty gửi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng bằng văn bản hoặc Email đến địa chỉ người hướng dẫn và Tư vấn viên đăng ký trong hợp đồng BHĐC cho Tư vấn viên trong các trường hợp sau:

·                     Tư vấn viên vi phạm các điều khoản của Hợp đồng, vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

·                     Vi phạm các quy định của Quy tắc hoạt động của Công ty và kế hoạch trả thưởng.

Trường hợp này áp dụng đối với cả Hợp đồng gia đình.

Lưu ý: Công ty sẽ không gánh chịu trách nhiệm với trường hợp Tư vấn viên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cập nhật trong hợp đồng bán hàng đa cấp.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc chấm dưt hợp đồng:

·                     Nếu Tư vấn viên không có ý kiến gì thì hợp đồng sẽ được tự động chấm dứt;

·                     Nếu Tư vấn viên muốn khiếu nại thì có thể gửi văn bản khiếu nại phải được gửi đến công ty, Công ty sẽ xem xét việc khiếu nại và quyết định của công ty sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ không được xem xét lại.

a.     Thanh lý Hợp đồng.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, các Bên sẽ tiến hành việc thanh lý Hợp đồng như sau:

·                     Trong vòng hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, hai Bên cùng thỏa thuận và thống nhất về tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Tư Vấn Viên có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty. Đồng thời Tư Vấn Viên có nghĩa vụ hoàn trả cho Công ty Thẻ thành viên, Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp (nếu có) và các tài sản khác đã nhận của Công ty (nếu có), các khoản nợ của Tư vấn viên đối với Công ty (nếu có), và thống nhất giải quyết tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có).

·                     Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận xong tất cả các vấn đề nêu trên, các Bên sẽ tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận đã đạt được và cùng ký Biên bản thanh lý Hợp đồng. Biên bản thanh lý Hợp đồng sẽ được lập thành hai bản và được các bên ký, mỗi Bên giữ một (1) bản.

 

5.2. Hệ quả của việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

·                     Khi chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo bất kỳ trường hợp nào, Tư vấn viên phải:

·                     Chấm dứt việc tự giới thiệu mình là Tư vấn viên của Công ty;

·                     Chấm dứt tất cả hoạt động với tư cách là Tư vấn viên của Công ty quy định trong Hợp đồng và Quy tắc hoạt động;

·                     Chấm dứt sử dụng danh thiếp Tư vấn viên của Công ty;

·                     Chấm dứt việc sử dụng nhãn hàng, nhãn hiệu, thương hiệu, phù hiệu, biểu trưng và những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty.

·                     Tư vấn viên chấm dứt hợp tác với Công ty có quyền trở thành người tiêu dùng sản phẩm của Công ty.

·                     Trường hợp chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, hệ thống của Tư vấn viên sẽ được chuyển lên cho Người giới thiệu cao hơn trực tiếp.

·                     Trường hợp chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là Tư vấn viên có danh hiệu “Tư vấn viên cao cấp” hoặc cao hơn, thì hệ thống của Tư vấn viên này sẽ chuyển sang Người giới thiệu cao hơn trực tiếp. Đối với Người giới thiệu được tiếp nhận hệ thống này, thì đây là cơ sở để tính tiền thưởng, nhưng không được coi là cơ cơ sở để xác định danh hiệu.

5.3  Khôi phục hợp tác với Công ty

5.     Tư vấn viên chấm dứt hợp tác với Công ty theo căn cứ quy định tại điểm 5.1a, tư vấn viên này có thể ký lại Hợp đồng với Công ty sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt .

6.     Tư vấn viên chấm dứt hợp tác với Công ty theo căn cứ quy định tại các điểm 5.1b, 5.1c điều này có thể ký lại Hợp đồng với Công ty sau thời gian 12 (mười hai) tháng kể từ tháng chấm dứt Hợp đồng.

7.     Vợ chồng và/hoặc người thân của Tư vấn viên chấm dứt hợp tác với Công ty theo căn cứ quy định tại các điểm 5.1b, 5.1c điều này có thể ký lại Hợp đồng với Công ty sau thời gian 12 (mười hai) tháng kể từ tháng chấm dứt Hợp đồng.

8.     Công ty dành cho mình quyền từ chối đăng ký lại cho Tư vấn viên, người đã chấm dứt hợp tác với Công ty theo căn cứ quy định tại các điểm 5.1b, 5.1c điều này.

9.     Khi Tư vấn viên khôi phục hợp tác với Công ty thì hệ thống trước đây do Tư vấn viên xây dựng sẽ không được chuyển lại cho Tư vấn viên.

 

6. Quy trình giải quyết khiếu nại của Người tham gia bán hàng đa cấp:

Bước 1. Gửi yêu cầu khiếu nại

Tư vấn viên có thể gửi yêu cầu khiếu nại đến bộ phận pháp lý của Công ty qua các hình thức sau:

·                     Qua Tổng đài: Có thể gọi qua số điện thoại: 02437835865

·                     Qua email: Gửi email theo địa chỉ hanoi@sibvaleo.com

·                     Qua Văn phòng: Gửi yêu cầu trực tiếp tại Bộ Phận Pháp lý của Công ty

Bước 2. Tiếp nhận khiếu nại

Nhân viên bộ phận pháp lý  tiếp nhận và phân loại yêu cầu của Tư vấn viên thành "Thông tin cần giải đápđối với các thông tin có nội dung đơn giản và có thể trả lời được Tư vấn viên ngay hoặc "Yêu cầu khiếu nại" đối với các thông tin cần xin ý kiến các bộ phận có liên quan.

Trường hợp 1: Thông tin được tiếp nhận là khiếu nại là các câu hỏi thắc mắc có nội dung đơn giản thì phòng Pháp chế sẽ thực hiện trả lời Tư vấn viên ngay.

Trường hợp 2: Nếu các thông tin được tiếp nhận là thông tin khiếu nại, có nội dung phức tạp thì phòng Pháp chế sẽ yêu cầu Tư vấn viên gửi các chứng từ liên quan (nếu có) sau đó chuyển thông tin và chứng từ cho các phòng ban có liên quan để tổng hợp ý kiến.

Bước 3. Thông báo kết quả khiếu nại

Sau khi tổng hợp ý kiến với các bộ phận có liên quan, Bộ phận pháp lý sẽ xem xét thực tế và gửi thông báo bằng văn bản hoặc bằng Email theo địa chỉ người khiếu nại cung cấp. Thời hạn giải quyết khiếu nại sẽ ko quá 30 ngày kể từ ngày có kết quả chính thức về khiếu nại đó